Vyberte stránku

Jak přidat nové jídlo

RubiFit nabízí tři možnosti jak si přidat jídlo do jídelníčku. Prvním je Mixér potravin, který dovoluje vložit větší množství surovin, ale automaticky se nepřizpůsobuje, druhým je přidání Základního jídla, které umožňuje přidat maximálně tři položky (plus zeleninu a ochucující omáčku) a automaticky se přepočítává dle aktuálního předepsaného energetického příjmu, tedy při každé změně hmotnosti. Třetí možností je vložení pouhé energetické hodnoty. To může být užitečné, pokud se stravujete například v závodní jídelně. Po přechodu do Jídelníčku lze způsob vložení zvolit v podnabídce změny jídla kliknutím na tlačítko Změnit.

Základní jídlo

Po kliknutí na tlačítko Přidat základní jídlo postoupíte do seznamu jídel pro zvolenou denní dobu. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se  zobrazí nabídka tří možností.

První je přidání jídlo s přílohou, kde lze zvolit sacharidovou, bílkovinou a volitelně tukovou složku jídla. Začněte výběrem sacharidů, tedy většinou přílohy. Nabídku lze filtrovat pomocí ikonek v dolní liště. Pokračujte výběrem zdroje bílkovin. Po výběru bílkovin následuje volba zdroje tuků. Pokud se rozhodnete tuky vynechat stisknutím tlačítka Vynechat tuky, přesune se nevyužitá energie ke zdroji sacharidů (zvětší se příloha). Nakonec zvolte, zda chcete zahrnout zeleninu nebo doplňky. Vhodným doplňkem může být hořčice nebo rajčatová omáčka. Dále již stačí potvrdit stiskem tlačítka Přidat.

Druhou možností je jídlo neobsahující sacharidovou složku, tedy bez přílohy, a je tak složena pouze ze zdroje bílkovin a tuků. Po výběru příslušných surovin lze opět volitelně přidat zeleninu nebo doplňky.

Třetí možností je náhodné jídlo, kdy se náhodně zvolí kategorie s přílohou nebo bez přílohy a poté jednotlivé suroviny.

Po přidání lze jídlo nalézt v seznamu jídel pro danou denní dobu. Kliknutím na jídlo se zobrazí  podnabídka, která nabízí informace o jídle (orientační nutriční hodnoty jako je energie, sacharidy, bílkoviny a tuky) a možnost jídlo upravit, zkopírovat do jiné denní doby nebo smazat.

Pamatujte, že přesnost nutričních hodnot lze zvýšit přidáním Vámi aktuálně používaných surovin.

Jídlo lze také označit jako oblíbené kliknutím na ikonku hvězdy a tak jídlo rychleji najít pomocí filtru oblíbených jídel v dolní liště.

V dialogu lze také jídlo smazat. Smažete-li všechny jídla, budete muset alespoň jedno opětovně přidat.

Po přidání vlastních kombinací surovin lze jídlo zvolit pro danou denní dobu v Jídelníčku (Menu->Jídelníček). Po kliknutí například na snídani se zobrazí nutriční hodnota jídla a tlačítkem Změnit ve spodní liště lze zobrazit seznam jídel a jídlo tak přiřadit. Tlačítkem Upravit lze i přímo z Jídelníčku upravit poměr surovin.

Mixér

Další možností jak přidat jídlo je Mixér. Do Mixéru lze přejít po kliknutí na tlačítko Změnit u příslušného jídla.

Mixér je rozdělen na tři části. V horní je graf nutričních hodnot, uprostřed přehled doporučených nutričních hodnot pro danou denní dobu nebo celý den (lze změnit poklepem na kruhové šipky) a v dolní části je seznam surovin.

Surovinu lze přidat po kliknutím na tlačítko plus ve spodní části, jež zobrazí seznam surovin, které lze filtrovat dle převažující makroživiny  (S – Sacharidy, B – Bílkoviny, T – Tuky a O – Ostatní). Po zvolení suroviny lze vyplnit množství. 

Po vložení všech surovin zkontrolujte, zda jsou dodrženy nutriční hodnoty (energie, bílkoviny a vláknina), dle limitů ve střední části obrazovky.

Dlouhým stiskem na přidanou surovinu lze položku změnit, včetně gramáže. Krátkým stiskem označit a poté smazat poklepem na ikonu koše v dolní části.

Mix surovin lze uložit pomocí ikony diskety na horní liště, stačí pouze vyplnit název. Uložené mixy lze opět načíst poklepem na ikonu seznamu, také na horní liště (zde lze mix také smazat).

Jakmile je mix vytvořen a uložen, lze ho do Jídelníčku přiřadit poklepem na tlačítko Změnit a zvolením možnosti Vložit z Mixéru, která zobrazí přehled všech uložených mixů, včetně energetické hodnoty. Případně lze vytvořit mix nový zvolením možnosti Vytvořit mix. Takto vytvořený mix bude automaticky přiřazeny do jídla dané denní doby.

Po přidání jídla z Mixéru je možné, že se u jídla dané denní doby zobrazí vykřičník symbolizující to, že jídlo nesplňuje energetickou nebo bílkovinou hodnotu jídla pro danou denní dobu. Kliknutím na vykřičník lze zobrazit více informací. Pokud je vše v pořádku, vykřičník se nezobrazí.

Rychlé vložení

Poslední možností jak vložit jídlo do Jídelníčku je vložení pouhé energetické hodnoty. To může být užitečné, stravujete-li se například v jídelně a nemáte informaci o všech nutričních hodnotách nebo složení jídla. Po stisku tlačítka Změnit vyberte možnosti Rychlé vložení a vyplňte energii jídla v kJ nebo v kCal. 

Poklikem na Upravit lze posléze hodnotu upravit.

Jídlo lze také zcela vynechat vložením nulové energetické hodnoty nebo zvolením možnosti Vynechat.